Deltagarinformation


Start & Mål:

 

Bruksparken i Bromölla.


Nummerlappar avhämtas från kl 09.00 i Bruksparken


Dusch och omklädningsmöjligheter finns i Sparbankshallen.

 

Starttid:

   

Gemensam start kl 11.00

 

Priser:

 

Placeringspriser till de 3 första i varje klass dessutom lottas ut ett stort

antal priser.


PM


Läs vårt PM

Evenemangsområde och start

Bansträckning

Humlestafetten avgörs på en flack sträcka med varierande underlag grus och asfalt.


Humlestafetten är till för alla, motionärer såväl som elit, och då det kommer att bli varvningar

under loppet är det viktigt att du som vill ta det lugnare håller till höger och lämna banan fri för

de som har mer bråttom.


Banan är uppdelad på 6 sträckor. På kartorna nedan ser du tydligt bansträckningar för stafetten.

(Klicka på kartan för att se mer detaljer)

Sträcka 1 - 6,5km

Sträcka 2 - 4,5km

Sträcka 3 - 2,5km

Sträcka 4 - 6,6km

Sträcka 5 - 4,5km

Sträcka 6 - 2,5km

Tidtagning

Tidtagningen för stafetten sker med hjälp av ett datachip som är fäst högst

upp på nummerlappen.

Nummerlappen ska fästas på bröstet och vara fullt synlig under hela loppet.

Undvik att ha händer/armar framför överdelen av nummerlappen när du

passerar start- och mållinjen.


I Humlestafetten tas både den totala sluttiden samt sträcktider för samtliga sex deltagare. Sträcktiderna tas ca 20 meter före själva växlingslinjen då löparna

passerar en portal. Sista sträckans tid tas vid målet.


Inga löpare förutom de som är ute på sin sträcka får under loppet passera tidtagningsportalen vid växlingen.


Vätska

Vatten finns på start-, målområdet och längs banan, efter c:a 3 km på sträcka 1 o 4.

Hitta hit